PENTERA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Finančne spodbude

Finančne spodbude

Spremljamo in vam pomagamo pridobiti sofinanciranje za RR naloge predvsem iz naslednjih virov:
 Evropski sklad za regionalni razvoj – ERDF – strukturni sklad
 SLO proračunska sredstva za razvoj
 Pozivi (call) OBZORJE 2020 okvirnega programa EU
 Program EUREKA – področje raziskovanje in podjetništvo
 CIP program – financiranje temeljnih in aplikativnih raziskav
Pri tem sledimo razpisom za razvojne spodbude pri:
• Razpisi MZVT  - projekti nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, 
• Razpisi ARRS – Tematsko usmerjeni in aplikativni raziskovalni projekti, aplikativni in podoktorski raziskovalni projekti
• Razpisi TIA – razpisi za MVZT, razpisi za MG
• Razpisi Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije
• Razpisi Slovenskega podjetniškega sklada
• Razpisi MG – sredstva ESRR in proračunska sredstva, razpisi za povečanje konkurenčnosti podjetij, projekti »Programa ukrepov«:
• Program EUREKA – področje raziskovanje in podjetništvo
• Pozivi (call) OBZORJE 2020 okvirnega programa EU: program »Sodelovanje« - Materiali, Energija, Informacijske tehnologije,
• Intereg III (pobuda skupnosti)