PENTERA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Znanje za gospodarstvo

Znanje za gospodarstvo

V težkem poslovnem okolju je izobraževanje zaposlenih in s tem napredek na konkretnem organizacijskem ali tehnološkem področju lahko ključen za preživetje. Če vsa struktura v podjetju hkrati sodeluje na izobraževanju, se že tam konkretizirajo in poenotijo potrebne akcije za spremembe. Izobraževanje pa ima učinek, če poslušano prenesemo v svojo prakso v kar največji meri.

1. Inoviranje v podjetju: kako spodbujati inovativnost, Napisati ali prenoviti pravilnik o inovacijah, kako vrednotiti inovacije, kdo je upravičen do nagrad in kdo ni, različni nivoji inovacij in različna nagrajevanja
2. Razvijanje novih izdelkov kot nosilni poslovni proces: kako organizirati razvojne projekte v funkcijski organizaciji podjetja, kako uskladiti razvoj proizvodnjo in prodajo, kako zajeti zahteve kupca v razvoj, kako zakoličiti razvojni proces za nove izdelke, modifikacije ali samo spremembe, katere razvoje naročiti zunaj podjetja, kako sodelovati z raziskovalnimi organizacijami, kako se lotiti bazičnih razvojev in tehnološkega skoka
3. Patentiranje: kdaj sploh patentirati,  kako napisati patent, reševanje patentnih težav s konkretnimi primeri, življenje patenta,
4. Netehnološke inovacije: kaj to sploh so, kje nam koristijo, kaj je kultura podjetja, kako uvesti netehnološke inovacije in katere,
5. Strateške in poslovne konference: priprava konferenc, metodologija zapisanih planov, kdo naj sodeluje in na kakšen način,
6. Metode za izboljšave: kaj nam posamezne metode lahko prinesejo koristnega v podjetje, katere preizkusiti in jih nato implementirati, katere smo že poskusili pa niso zaživele in zakaj ( 6 sigma, QFD, …)
7. Finančna in davčna optimizacija razvojnega procesa za podjetja: javni razpisi kot vir financiranja RR dejavnosti, davčne olajšave za RR dejavnost, ...

Če vas našteta področja ali še kaj tretjega zanimajo, pokličite, da se dogovorimo za sodelovanje.